Det är flera boende som meddelat att det känns kallt i lägenheterna och därför har vi bett vår fastighetsskötare Etcon se över värmesystemet i hela föreningen. Efter en genomgång av systemet har vi inte behövt justera något.

Eftersom flera boende hört av sig så har vi bett Etcon förklara hur systemet fungerar för att försöka förstå varför det upplevs som att det är kallt i lägenheterna.

Några saker man behöver tänka på först är att vi bor i ett miljöhus där man gjort mycket för att hålla nere uppvärmningskostnaderna. Man bör tänka på att det är flera saker som kan påverka hur du uppfattar temperaturen, t.ex. ventilationen. Vidare är lägenheter ofta anpassade för ett visst antal boende så bor man få personer i en stor lägenhet är det inte konstigt om det är lite kallare. År 2016 utgjorde värmen 24% av driftskostnader, det är alltså en stor utgiftspost.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader på sommaren. Se referens om hur varmt ska det vara inomhus här.

Vårt värmesystem är uppbyggt så att när utomhustemperaturen går över ca. 16 grader stängs värmen av och när utomhustemperaturen understiger ca. 14 grader slås den på. Månader då temperaturen rör sig kring 14 grader kan alltså systemet slås på och av samma dag och då kan elementen kännas varma på morgonen men kalla på eftermiddagen. Det finns 5 termometrar utspridda i fastigheterna och dessa har inte uppvisat temperaturer under 20 grader de senaste 12 månaderna.

Våra element är inställda så att om temperaturen överstiger 21 grader slås de automatiskt av så även vintertid kan de vara kalla.

Gällande luftning av element så är det inget vi behöver tänka på i nuläget eftersom vårt hus är väldigt nytt och inget arbete har utförts med värmesystemet. Känner man sig ändå osäker kan man föra handen längs med övre sidan av elementet och värmen kan avta något. Märker man att det blir ett kraftigt hopp från varmt till kallt eller att elementet är kallt upptill men varmt nertill kan det betyda att det finns luft i systemet. Är du osäker kan du alltid kontakta fastighetsskötaren som kan hjälpa dig med detta.

Upplever du ändå att det är kallt i lägenheten bör du mäta temperaturen i lägenheten och sedan felanmäla det till Etcon. Etcon kan hjälpa till att mäta temperaturen men visar det sig att temperaturen är inom rekommendationerna kan du som boende behöva betala fastighetsskötarens kostnader.